Vi har  sedan 1952 finansierat cancerforskning vid, eller i anslutning till, Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förutom projekt och resor till vetenskapliga kongresser har vi sedan några år tillbaka satsat på att även bevilja anslag till forskarmånader, vilket möjliggör för yngre forskare att sätta av värdefull tid och kunna komma igång med sin forskning. Styrelsen har nu beslutat att vidga kretsen till aktiva cancerforskare i hela Västsverige, förutsatt att det på den akademiska sidan finns en affiliering till forskningen vid Jubileumskliniken.

Behöriga att söka är disputerade kliniskt verksamma forskare anställda vid Jubileumskliniken eller vid annan onkologisk verksamhet inom Västra Götalandsregionen och norra Halland (Kungsbacka eller Varberg), innefattande onkologer, fysiker, sjuksköters­kor, fysioterapeuter, dietister, logopeder med flera. Vid anställning på annan klinik än Jubileumskliniken ska det av ansökan tydligt framgå på vilket sätt det finns en koppling till forskningen vid Jubileumskliniken.

Är du intresserad av att söka? Gör då din ansökan på sidan ”Forskning” under sektionen ”För forskare”. Där finns, efter inloggning, även ytterligare information om kriterierna för att få anslag. Har du inte en inloggning sedan tidigare kan du maila vår verksamhetschef Bo Stefan Arleij på mailadress: bsa@jkcf.se.

Årets ansökningsomgång avslutas den 15 december 2020.