Cancerforum Väst bjuder in till ett spännande seminarium om nyheter inom cancerforskningen! Våra föredragshållare kommer under kvällen att presentera nyheter inom cancerforskningen.

Seminariet är gratis och biljett bokas via denna länk.
Observera att en no-show avgift på 200kr tillkommer om man inte utnyttjar sin biljett.

17.00 – 18.00 Mat och dryck finns till försäljning
18.00 – 20.00 Seminarium, inklusive frågestund

Programpunkter

”Strålbehandling vid bröstcancer”
Roumiana Chakarova – Översjukhusfysiker, Docent MFT/Terapeutisk strålningsfysik,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Dan Lundstedt – Läkare, Medicine Doktor, Sahlgrenska Univesitetssjukhuset

”Immunterapi vid behandling av cancer”
Henrik Jespersen – Doktorand onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

”Efterbehandling gyncancer”
Karin Bergmark- Överläkare gynekologisk onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Linda Åkeflo- Specialistsjuksköterska i onkologi, doktorand,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Frågestund

Cancerforum Väst
Cancerforum väst är ett nätverk av intresseorganisationer inom cancerforskning och cancervård. Vi vill tillsammans verka för ett utökat samarbete främst inom områdena forskning, cancervård och rehabilitering i Västsverige. Genom samrådsmöten, gemensamma aktiviteter och kommunikation via hemsidor och sociala medier vill vi öka medvetenheten om det viktiga arbete som bedrivs här i Västsverige; allt med cancerpatienten och dennes anhöriga i fokus.

Boka din biljett via denna länk!