I maj i år åkte Niclas Pettersson till Chicago på forskningsresa finansierad av oss. Läs mer om resan och vad han tar med sig därifrån!
”I maj 2019 deltog jag på ”Varian Research Symposium” i Chicago. Det är en årligt återkommande vetenskaplig konferens med ett totalt antal deltagare på 250-300. Konferensdeltagarna är forskare som driver projekt inom olika aspekter relevanta inom området strålterapi. Det relativt låga antalet deltagare gör att en kan lyssna på alla föredrag. Det gör också att det är enkelt att träffa och diskutera med forskare som bedriver liknande projekt som en själv gör.

Ett av huvudbudskapen för mötet var att det fortsätter att forskas mycket om AI-baserade automatiska metoder, men att de också nu har börjat göra sitt intåg i strålterapiklinikerna i form av kommersiellt tillgängliga produkter. Förhoppningsvis kommer denna utveckling att hjälpa oss att i framtiden bedriva en effektiv och säker strålbehandling.

Jag vill tacka Jubileumsklinikens Cancerfond för det generösa bidrag som möjliggjorde min medverkan på konferensen. Jag tar framförallt med mig värdefulla kunskaper om effektivisering och kvalitetshöjning som rör både kliniskt arbete och min egen forskning.”

Vill du läsa mer om Jubileumsklinikens Cancerfonds verksamhet kan du gå in här på vår hemsida eller skicka ett mail till info@jkcf.se