Oscar Jalnefjord var förra året i Paris på forskningsresa finansierad av oss. Syftet med dessa resor är kunskapsutbyte och vetenskapliga möten världen över.
Oscar Jalnefjord var förra året i Paris på forskningsresa finansierad av oss. Syftet med dessa resor är kunskapsutbyte och vetenskapliga möten världen över.

“Tack vare resebidrag från Jubileumsklinikens cancerfond fick jag chansen att förra året presentera min forskning på den internationella konferensen för forskning relaterad till magnetkamera-teknik (MR), ISMRM i Paris.

Forskningen jag presenterade handlar om en MR-teknik som gör det möjligt att avbilda omfattningen av mikroskopisk vattenrörelse i en vävnad. Vid avbildning av cancer kan det ge viktig information kopplad till exempelvis celltäthet och blodförsörjning. Konferensen gav mig möjlighet till utbyte med forskare från resten av världen och idéer till vidare utveckling av MR-metoder för en mer specialiserad tumördiagnostik.”

Vill du läsa mer om Jubileumsklinikens Cancerfonds verksamhet kan du gå in här på vår hemsida eller skicka ett mail till info@jkcf.se