Innan du donerar pengar till cancerforskning, tänk efter var du bor.


Närmare hälften av alla svenskar drabbas någon gång i livet av cancer. Detta gäller även invånarna i västra Sverige. Fler och fler som drabbas av cancer botas. Detta gäller även invånarna i västra Sverige.

Om cancerstatistiken i västra Sverige inte skiljer sig från övriga landet, gör cancerforskningen det? Beror på hur man räknar. Arbetet vid Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg rankas under alla omständigheter högt. Cancerforskning på hög nivå främjar den region forskningen bedrivs i.

Den goda cirkeln
Den som bor i Västsverige och drabbas av cancer vårdas i Västsverige. Den som vårdas i Västsverige får skörda frukterna av forskningen på Jubileumskliniken. Kunskaperna och erfarenheterna sprids till övriga Sverige och andra delar av världen.

Vill du att Jubileumskliniken skall fortsätta bedriva cancerforskning och vård på hög nivå? Huvuddelen av all cancerforskning i Sverige sker med hjälp av donationer och gåvor. (Inte heller här skiljer sig Västsverige från övriga landet.) Senaste fem åren (2012-2016) har vi fördelat nästan 50 miljoner kronor till olika forskningsprojekt (för femårsperioden 2011-2015 drygt 60 miljoner kronor). Men mer pengar behövs.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy