Stöd cancerforskning i Västsverige

Skänk din aktieutdelning

Det finns numera möjlighet att avstå rätten till aktieutdelning och i stället skänka den skattefritt till en ideell organisation med allmännyttigt syfte. Jubileumsklinikens Cancerfond är en sådan organisation. När du skänker din utdelning måste du - innan beslut om utdelning fattas - anmäla till företaget som du äger aktier i att din rätt till utdelning skall tillfalla ”Stiftelsen Jubileumsklinikens forskningsfond mot cancer, organisationsnummer 857200-8244”.

Sådant meddelande kan du lämna via din bank, kontoförande fondkommissionär eller kontoförande institut, som hjälper dig att fylla i en blankett. Glöm inte att underrätta oss att du har registrerat fonden som gåvomottagare (ange samtidigt från vilket bolag utdelningen kommer och gärna belopp).

Det är tack vare generösa givare som vi har möjlighet att utveckla och stimulera cancerforskningen vid eller i anslutning till Jubileumskliniken och därigenom också cancervården. Ditt bidrag kommer att få stor betydelse för att bota och lindra mänskligt lidande.

Hör gärna av dig med eventuella frågor.

Kontaktperson

Bo Stefan Arleij, advokat, verksamhetschef 
Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bsa@jkcf.se

Post- och besöksadress: 
Vidblicksgatan 2, 412 57 Göteborg

 

Du kan naturligtvis också kontakta någon i styrelsen. 
Logo JKCF

Stiftelsen Jubileumsklinikens
Forskningsfond mot Cancer
info@jkcf.se
Pg 90 09 79 - 6
Bg 900-9796
Swish 9009796
Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244

Copyright 2020 Cookies | Vår integritetspolicy | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top