Stöd cancerforskning i Västsverige

Ge en gåva genom ditt företag


Sponsra fonden genom att skänka en summa regelbundet varje månad eller genom ett engångsbelopp. Eller bjud på kompetens och/eller tjänster, något som minskar våra utgifter för sådant som inte direkt är forskning.

Kontaktperson

Har du frågor som berör forskningen, gåvor, testamenten m.m. kontakta i första hand vår verksamhetschef advokat Bo Stefan Arleij:
Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bsa@jkcf.se

Post- och besöksadress: 
Vidblicksgatan 2
412 57 Göteborg

Du kan även kontakta någon i styrelsen.

 
Logo JKCF

Stiftelsen Jubileumsklinikens
Forskningsfond mot Cancer
info@jkcf.se
Pg 90 09 79 - 6
Bg 900-9796
Swish 9009796
Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244

Copyright 2020 Cookies | Vår integritetspolicy | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top