Våra projekt


Här har vi publicerat populärvetenskapliga beskrivningar av några projekt som fått anslag från fonden.

Identifiering av nya potentiella biomarkörer i aggressiva brösttumörer: ett steg närmare inriktad och individanpassad bröstcancerbehandling - Khalil Helou
Möjligheterna för terapi med radionuklidmärkta hormon-analoger för neuroendokrina tumörer - Eva Forssell-Aronsson
En ny behandlingsstrategi för ökad bot vid cancersjukdom: Riktad alfa-partikel strålning laddad på tumörsökande antikroppar - Per Albertsson
Utveckling av radiofarmakakemi för målsökande diagnostik och terapi av cancer - Sture Lindegren
Att strypa cancerceller inifrån och utifrån, ett nytt sätt att behandla cancer? - Max Levin
Utveckling och tillämpning av avancerade MR-metoder för onkologi, med fokus på tidig utvärdering av behandlingsresultat - Maria Ljungberg
Målsökande intern strålbehandling av spridd cancer med alfastrålarna Astat-211 och Vismut-213 - Lars Jacobsson
Uppskattning av sambandet mellan stråldos och skada för strålningsinducerade skador i lunga efter strålbehandling - R.Chakarova, A. Bäck och J. Nyman
Immunological and intracellular pathways in the development of urinary bladder cancer - Daniel Giglio
Att strypa cancerceller inifrån och utifrån, ett nytt sätt att behandla cancer? - Max Levin
Onkologisk forskning rörande cancer i tjock- och ändtarm vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra - Göran Carlsson
Modeller och metoder för detektion och responsuppskattningar vid radionuklidterapi - Peter Bernhardt
Anti-angiogena behandlingsstrategier mot avancerad prostatacancer - Ingela Franck Lissbrant


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244