Våra kostnader


Jubileumsklinikens Cancerfond har ett s.k. 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi har en liten och effektiv organisation och strävar efter att hålla kostnaderna på en så låg nivå som möjligt.

Vi har sedan 2009 satsat på att marknadsföra fonden. Det har vi gjort därför att ju fler människor som känner till fonden, desto fler bidrag får fonden. Våra kostnader ökade i och med satsningen på marknadsföring. Resultatet är över förväntan. Vi har fått en markant ökning av gåvor och donationer, eftersom betydligt fler människor känner till vår verksamhet.

För 2016 har vi - enligt den rapportering som vi varje år lämnar till Svensk Insamlingskontroll - haft administrationskostnader på 14 % av de totala intäkterna. Vi är en så kallad avkastningsstiftelse och en stor del av våra intäkter kommer från större donationer via gåvor och testamenten. I övrigt får vi intäkter från förvaltningen av sparade medel. Vårt nyckeltal (administrationskostnader/intäkter) varierar därför från år till år. 2015 var motsvarande tal 16 % (2014 10 %).


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244