Information till begravningsbyråer


Minnesgåvor administreras enklast via vår hemsida, se fliken till vänster "Ge en minnesgåva".

Här finns ett formulär där givaren kan fylla i alla relevanta uppgifter, bland annat för att vi ska kunna skicka minneskort till närmast anhörig, till begravningsbyrån eller annan anvisad mottagare.

Betalning kan ske via Internetbank, bank- eller plusgiro eller med kontokort.

OBS! Vi har inte någon gåvotelefon i nuläget, utan enklast för givarna är att hemsidesadress och/eller bank- och/eller plusgirokonto noteras i dödsannonsen (gärna med uppmaning om att uppgift bör lämnas om den man vill hedra).

Kontakta gärna Gun Ternulf vid eventuella frågor.

Kontaktperson:

Gun Ternulf, Wistrand Advokatbyrå
Box 11920, 404 39 Göteborg
Tel: 031-771 21 29
E-post: gun.ternulf@wistrand.se


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244