Information till begravningsbyråer


Minnesgåvor administreras enklast via vår hemsida, se fliken till vänster "Ge en minnesgåva". För begravningsannonser kan ni använda vår korta hemsidesadress: jkcf.se (Kanske tillsammans med Plus- eller Bankgiro för de som inte har tillgång till Internet? I så fall måste namn på den avlidna framgå på inbetalningen.).

På hemsidan finns ett formulär där givaren kan fylla i alla relevanta uppgifter, bland annat för att vi ska kunna skicka minneskort till närmast anhörig, till begravningsbyrån eller annan anvisad mottagare.

Betalning kan ske via Internetbank, bank- eller plusgiro eller med kontokort.

OBS! Vi har inte någon gåvotelefon i nuläget, utan enklast för givarna är att hemsidesadress jkcf.se  (och eventuellt Plus- eller Bankgiro) noteras i annonsen. OBS!

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor.

Kontaktperson

Advokat Bo Stefan Arleij
Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bsa@jkcf.se

Post- och besöksadress: Vidblicksgatan 2, 412 57 Göteborg

Du kan naturligtvis också kontakta någon i styrelsen.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy