Patienter berättar


Människor som får beskedet att de drabbats av cancer reagerar olika. En del sluter sig och vill inte vidröra ämnet överhuvudtaget. Andra föredrar att lätta på bördan genom att samtala med anhöriga, vänner och vårdpersonal. Ytterligare andra ser det som naturligt att meddela sin sjukdomshistoria, sina tankar och känslor för världen i stort, inklusive andra drabbade som kan uppleva stöd av berättelsen. Några av de senare finns samlade här (se länkar till vänster). Jubileumsklinikens Cancerfond tackar dem för deras medverkan.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy