Idén bakom Jubileumsklinikens Cancerfond.

Jubileumsklinikens Cancerfond är en forskningsstiftelse som finansierar forskningsprojekt, forskarmånader för kliniker samt konferensresor för aktiva forskare. 

Precis som nu fanns i början på 1950-talet en stark drivkraft att skapa de bästa förutsättningarna för cancerforskning och cancervård vid Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Precis som nu behövdes medel utöver de offentliga.

På initiativ av professor Magnus Strandqvist, Jubileumsklinikens dåvarande föreståndare, samt en patient, startades därför år 1952 en stiftelse med uppgift att samla in medel för att främja vetenskaplig forskning om tumörsjukdomar. Den döptes till Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer. Idag kallas den Jubileumsklinikens Cancerfond.


Prof. Magnus Strandqvist

 
Logo JKCF

Stiftelsen Jubileumsklinikens
Forskningsfond mot Cancer
info@jkcf.se
Pg 90 09 79 - 6
Bg 900-9796
Swish 9009796
Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244

Copyright 2020 Cookies | Vår integritetspolicy | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top