Om cancer


Cancer är en folksjukdom med ungefär 50 000 nya fall varje år i Sverige. Det betyder att mer än var tredje person någon gång kommer att drabbas av cancer. Dödligheten i cancer har dock börjat gå ner och mer än hälften av patienterna botas. Närmare 400 000 personer lever idag i Sverige efter att ha behandlats för cancer. Det finns flera hundra olika sorter av cancer och möjligheterna att botas är mycket olika för olika typer av cancer och hur utbredd den är när man upptäcker den. Cancer sprider sig lätt i kroppen, även till andra organ än där den först uppkom. En sådan spridning försvårar behandlingen.Mer information.

För mer information om cancer se Cancer i siffror 2013: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-5.

Vårdprogram för olika cancertyper se Regionalt Cancercentrum Väst www.vinkcancer.se/rccvast.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy