hej
 

Inställt - Seminarium om forskningsnyheter!Tyvärr är vårt seminarium om forskningsnyheter 25 april inställt.

Våra föredragshållare kommer under kvällen att presentera nyheter inom cancerforskningen. 

Anmälan görs genom insättning av deltagaravgiften 100 kronor på Jubileumskinkens Cancerfonds PlusGiro: 90 09 79 - 6 märk betalningen med  ”Seminarium”. 

Lokal: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, 414 53, Göteborg. 

17.00 - 18.00 Kaffe och fralla serveras 
18.00 - 20.00 Seminarium, inklusive frågestund

----

Vi vill tillsammans verka för ett utökat samarbete främst inom områdena forskning, cancervård och rehabilitering i Västsverige. Genom samrådsmöten, gemensamma aktiviteter och kommunikation via hemsidor och sociala medier vill vi öka medvetenheten om det viktiga arbete som bedrivs här i Västsverige; allt med cancerpatienten och dennes anhöriga i fokus

Cancerforum Väst är ett nätverk av intresseorganisationer inom cancerforskning och cancervård. I nätverket ingår de fem patientföreningarna Gyncancerföreningen Västra Götaland, Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän, ILCO Tarm, uro- och stomiförbundet, ProLiv Väst och Stödkompisarna samt forskningsstiftelserna Lions Cancerfond Väst och Jubileumsklinikens Cancerfond.

Läs mer på: cancerforumvast.se 


 
Logo JKCF

Stiftelsen Jubileumsklinikens
Forskningsfond mot Cancer
info@jkcf.se
Pg 90 09 79 - 6
Bg 900-9796
Swish 9009796
Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244

Copyright 2020 Cookies | Vår integritetspolicy | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top