hej
 

Dags att söka för ”Projekt” och ”Forskarmånader för kliniker”Nyhet till dig som är forskare! Nu öppnar vi upp för 2018 års ansökningar till forskningsprojekt och forskarmånader för kliniker. Ansökan skall göras via vårt elektroniska ansökningssystem senast den 16 december 2018. Mer information finns på vår hemsida i sektionen ”För forskare”, se länk längst ner på sidan ”Forskning”.


Styrelsen kommer att fatta beslut om fördelning vid sitt styrelsemöte den 7 februari 2019.
Vi arbetar med ett generellt system för våra elektroniska ansökningar, det är därför viktigt att du går igenom våra instruktioner om hur ansökan skall göras innan du sätter igång. Se bland annat dokumentet ”Så här söker du…”, som du hittar under ”Dokument” när du är inne i sektionen ”För forskare” på vår hemsida. Där hittar du också ett ”Exempel – ansökan”, som på ett tydligt sätt beskriver hur du skall göra för att fylla i din ansökan korrekt och bifoga rätt PDF-bilagor (och i rätt ordning). Skriv gärna ut detta dokument och ha det till hands när du gör din ansökan. Vår exempelansökan finns också för nedladdning när du är inne i ansökningsportalen.


Det är viktigt att du fyller i våra egna blanketter och all väsentlig information vill vi att du bifogar din elektroniska ansökan i form av PDF-filer i den ordning som anges. Se vidare vad som sägs i "Så här söker du…" (under rubriken "Steg 4" i detta dokument) och på välkomstsidan när du loggat in i ansökningsportalen.


Observera att vi har uppdaterat våra ansökningsblanketter i oktober 2018. Det är därför viktigt att du laddar ner nya PDF-blanketter från hemsidan. Dessa finns under ”Dokument”. Du kan även ladda ner dem när du är inne i vår ansökningsportal.
Om du har några frågor eller behöver lösenord till sektionen ”För forskare” (detta är oförändrat sedan föregående år) så går det bra att kontakta Bo Stefan Arleij på e-post bsa@jkcf.se eller mobil 0708-92 24 50.

När det gäller tekniska frågor har du även - när du är inne i ansökningsportalen - en möjlighet att kontakta vår IT-support. Det finns en "Hjälpknapp" längst upp till höger där du kan ställa supportfrågor.

Lycka till!


 
Logo JKCF

Stiftelsen Jubileumsklinikens
Forskningsfond mot Cancer
info@jkcf.se
Pg 90 09 79 - 6
Bg 900-9796
Swish 9009796
Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244

Copyright 2020 Cookies | Vår integritetspolicy | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top