Här hittar du mer information


För information om sjukvård och forskning vid Jubileumskliniken och Radiofysik:

Avdelningen för onkologi  www.oncology.gu.se.

Avdelningen för radiofysik www.radfys.gu.se.

För mer information om cancer, se Cancer i siffror 2013 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-5.

Vårdprogram för olika cancertyper se Regionalt Cancercentrum Väst www.vinkcancer.se/rccvast/.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy