Kontakt


Har du frågor som berör forskningen, donationer, testamenten m.m. kontakta i första hand advokat Bo Stefan Arleij:
Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bsa@jkcf.se

Har du frågor om minnesgåvor, utskick av minnesblad m.m. kontakta i första hand Elin Tornblad:
E-post: elin@jkcf.se (nås enklast via e-post)
Mobil: 0709-40 01 81

Post- och besöksadress: Vidblicksgatan 2, 412 57 Göteborg.

Du kan naturligtvis också kontakta någon i styrelsen.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy