Kontakt


Har du frågor som berör forskningen, gåvor, testamenten m.m. kontakta i första hand vår verkställande styrelseledamot advokat Bo Stefan Arleij:

Du kan naturligtvis också kontakta någon i styrelsen.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244