Kontakt


Har du frågor angående gåvor, testamenten etc, kontakta i första hand Gun Ternulf på Wistrand Advokatbyrå:
tel 031-771 21 29
fax 031-771 21 50
e-post gun.ternulf@wistrand.se

Har du frågor som berör forskningen, kontakta i första hand Bo Stefan Arleij:
tel 0708-92 24 50
fax 031-778 45 19
e-post bsa@jubileumsklinikenscancerfond.se

Du kan naturligtvis också kontakta någon i styrelsen.

Till styrelsesidan >>


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244