Innan du ger pengar till cancerforskning, tänk efter var du bor.


Cancerforskning på hög nivå främjar den region forskningen bedrivs i. Den som bor i Västsverige och drabbas av cancer vårdas i Västsverige. Med en god cancerforskning höjs kvaliteten på den vård som ges på Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Kunskaperna och erfarenheterna sprids även till övriga delar av världen.
 
Varje år får över 60 000 människor i Sverige diagnosen cancer. Indirekt påverkas hundratusentals fler; familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater. Tack vare forskningen botas en allt större andel av de som insjuknar. Verksamma bromsmediciner gör att den som inte botas lever allt längre. Forskningen ger även individer som lever med cancer, eller som blivit botade, allt bättre livskvalitet. Samtidigt som antalet cancerdiagnoser ökar kan vi faktiskt bota fler än hälften av dem som drabbas (65 % om vi tittar på statistiken för relativ 10-årsöverlevnad avseende både kvinnor och män).
 
Sedan Jubileumsklinikens Cancerfond bildades 1952 har den tillfört cancerforskningen vid eller i anslutning till Jubileumskliniken betydande resurser.
 
Nästan 90 procent av all cancerforskning i Sverige finansieras med privata medel. Din insats är därför viktig och genom din gåva kan du göra skillnad. Bedriver vi god forskning i Västsverige attraherar vi också öppna, nyfikna och kunniga läkare, sköterskor, sjukhusfysiker och annan specialistutbildad vårdpersonal. Därigenom ökar kvaliteten på cancervården för oss alla här i Västsverige.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy