Prof. Magnus Strandqvist

Idén bakom Jubileumsklinikens Cancerfond.


Precis som nu fanns i början på 1950-talet en stark drivkraft att skapa de bästa förutsättningarna för cancerforskning och cancervård vid Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Precis som nu behövdes medel utöver de offentliga.


På initiativ av professor Magnus Strandqvist, Jubileumsklinikens dåvarande föreståndare, samt en patient, startades därför år 1952 en stiftelse med uppgift att samla in medel för att främja vetenskaplig forskning om tumörsjukdomar. Den döptes till Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer. Idag kallas den Jubileumsklinikens Cancerfond.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244