Ge ett bidragVi får spontana gåvor, vi har fasta bidragsgivare, vi har människor som skänker summor då och då. Enklast bidrar du genom att använda vår betalfunktion här på sidan (klicka på knappen nedan), men du kan även bidra genom att sätta in pengar på plusgiro 90 09 79–6  eller bankgiro 900–9796.

För större donationer, eller om du vill ha hjälp med att sätta upp Jubileumsklinikens Cancerfond som förmånstagare i ditt testamente, hör av dig till vår kontaktperson nedan.

 


Kontaktperson:

Gun Ternulf, Wistrand Advokatbyrå,
Box 11920,
404 39 Göteborg.
Besöksadress: Lilla Bommen 1.

Tel: 031-771 21 29 

Fax: 031-771 21 50

E-post: gun.ternulf@wistrand.se


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244