Ge en minnesgåva


Hedra minnet av någon som gått bort eller uppmärksamma någons högtidsdag. När du ger en minnesgåva till Jubileumsklinikens Cancerfond får de anhöriga en personlig hälsning (Minnesblad) från dig samtidigt som cancerforskningen i Västsverige får ett viktigt stöd i kampen mot cancer.

Fyll i formuläret och betala din minnesgåva via vår betaltjänst på Internet, via Plus- eller Bankgiro eller med kontokort.

Obs! Genom att fylla i uppgifter i vårt gåvoformulär eller på betalningsunderlaget godkänner du att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Jubileumsklinikens Cancerfonds integritetspolicy. Se http://www.jubileumsklinikenscancerfond.se/integritetspolicy

Kontaktpersoner

Har du frågor om minnesgåvor, utskick av minnesblad m.m. kontakta i första hand Elin Tornblad:

E-post: elin@jkcf.se (nås enklast via e-post)
Mobil: 0709-40 01 81

I samtliga övriga frågor, företagsgåvor, donationer, testamenten m.m. kontakta advokat Bo Stefan Arleij:

Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bsa@jkcf.se

Post- och besöksadress: Vidblicksgatan 2, 412 57 Göteborg

Du kan naturligtvis också kontakta någon i styrelsen.


 

Minnesgåva

Uppgifter om den du vill hedra:
(Fält markerade med * är obligatoriska)

Namn*
Ort
Dag för begravning
eller högtidsdag

Uppgifter på minneskortet:
Namn på den eller de som ger gåvan*
Extra text
Leverans av minneskortet:
Namn*
Gatuadress*
Postadress*
Telnr

Mina uppgifter:
Namn*
Gatuadress*
Postnr*
Postadress*
Telnr
E-post
Jag vill gärna ha ett tackbrev Ja Nej

Övrig information:

Övrigt:

Belopp och betalning:
Belopp* kr
Inbetalningen görs via: Betalfunktion (internet)
Bankgiro
Plusgiro
Väljer du att betala via vår betalfunktion, kommer du automatiskt vidare till vår betalfunktion där du kan betala med med kontokort eller via din internetbank.
Datum för betalning:
Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy