Ge en gåva genom ditt företag


Sponsra fonden, t.ex. genom att skänka en summa regelbundet varje månad eller genom ett engångsbelopp. Eller bjud på kompetens och/eller tjänster, något som minskar våra utgifter för sådant som inte direkt är forskning.

 

Kontaktperson

Advokat Bo Stefan Arleij, verkställande styrelseledamot

Post- och besöksadress: Vidblicksgatan 2, 412 57 Göteborg


Du kan naturligtvis också kontakta någon i styrelsen.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244