Bli företagsgivare

Sponsra fonden, t.ex. genom att skänka en summa regelbundet varje månad eller genom ett engångsbelopp. Eller bjud på kompetens och/eller tjänster, något som minskar våra utgifter för sådant som inte direkt är forskning.

Kontaktperson: Gun Ternulf, Wistrand Advokatbyrå, Box 11920, 404 39 Göteborg. Besöksadress: Lilla Bommen 1. Tel: 031-771 21 29. Fax: 031-771 21. E-post: gun.ternulf@wistrand.se


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy