Ge bidrag - Stöd den goda cirkeln


Bedriver vi god forskning attraherar vi kompetenta läkare, vilket ökar chansen till bra forskning, vilket i sin tur attraherar bra läkare, öppna för forskning och framsteg – till det behöver vi ekonomiska resurser.

Det är tack vare våra generösa givare som vi har möjlighet att utveckla och stimulera cancervården lokalt. Att det skulle vara extra viktigt just för dig som bor i Göteborg med omnejd kanske ställer en del frågor. God forskning lokalt kommer ofta patienterna i närområdet först till nytta och god sjukvård bedrivs bäst av öppna, nyfikna och kunniga läkare.

Obs! Genom att fylla i uppgifter i vårt gåvoformulär eller på betalningsunderlaget godkänner du att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Jubileumsklinikens Cancerfonds integritetspolicy. Se http://www.jubileumsklinikenscancerfond.se/integritetspolicy

 

 
 
 
 
 

 

Kontaktperson

Advokat Bo Stefan Arleij
Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bsa@jkcf.se

Post- och besöksadress: Vidblicksgatan 2, 412 57 Göteborg

Du kan naturligtvis också kontakta någon i styrelsen.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy