Forskare berättar


Medicinsk forskning är ett komplext och tålamodskrävande sökande efter kunskap om orsak och verkan i människokroppen. Arbetet pågår världen över. Bakom varje genombrott i cancerforskningen ligger nästan alltid ett långsiktigt och krävande arbete med ett stort antal människor inblandade. Tidsrymder av 10-15 år är inte ovanliga.Jubileumsklinikens Cancerfond har till uppgift att stödja den forskning, som forskarna/läkarna kopplade till Jubileumskliniken är specialiserade på. Vårt lokala engagemang är positivt för alla cancerforskare, såväl i Sverige som ute i världen, som var och en och tillsammans försöker finna pusselbitarna som bemästrar cancer.Årligen får Jubileumsklinikens Cancerfond in 50–60 ansökningar från läkare och andra forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regionen. Samtliga arbetar i forskningsprojekt med anknytning till Jubileumskliniken.Här berättar fyra forskare som fått anslag från Jubileumsklinikens Cancerfond om vad just deras forskning går ut på och vilka resultat de uppnått (se länkar till vänster).


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy