Nya forskarrön inom behandling av prostatacancer.


Bo Lennernäs, docent och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

”Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland svenska män, ca 9000 fall diagnosticeras varje år, företrädesvis hos män över 50 år.  Det verkliga allvaret – som i så många andra typer av cancer – ligger i att de förändrade cellerna kan sprida sig till andra delar av kroppen, särskilt skelettet och lymfkärlen, och bilda metastaser.

Cancer i prostatan upptäcks vanligtvis genom klinisk undersökning eller blodtest (PSA). Misstänkt cancer bekräftas genom undersökning av ett vävnadsprov i mikroskop. Idag finns tyvärr ingen känd metod för att förhindra prostatacancer från att utvecklas. Behandling sker med kirurgiskt ingrepp, strålbehandling, hormonbehandling, cellgifter eller genom en kombination av flera metoder.

Problemet vid att behandla prostatacancer är de små marginalerna till frisk vävnad. Det är oerhört lätt att skada ändtarm, urinblåsa och nerver i området som styr urinavgång, erektion och sädesuttömning – med livskvalitetsnedsättande biverkningar som följd.

Patienten måste ligga blickstilla under strålbehandlingen för att undvika komplikationer. Den s.k. RayPilot-tekniken – som vår forskargrupp utvecklat – innebär att en sändare planteras in i prostatan under strålbehandlingen. Via ett externt antennsystem säkerställs positionen med millimeterprecision. Prostatan som mellan varje stråldos kan ha rört på sig något träffas exakt  vid varje stråldos och risken för skador på organ i närheten  minskas då vår strålade volym kan göras med mindre marginaler

RayPilot är redan i drift på flera kliniker i Sverige och Europa, men vi arbetar för att tekniken snart skall finnas tillgänglig för fler patienter med andra typer av cancer. Ett framtida mål är att behandlingen inte bara skall anpassa sig efter oönskade rörelser – utan även ta hänsyn till varje individuell patients känslighet för strålning. Till det krävs ytterligare forskning. Och ytterligare resurser.”

Berättat för och redigerat av Jubileumsklinikens Cancerfond.


Övriga i forskargruppen, se här.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244