Nya forskarrön inom behandling av bröstcancer.


Khalil Helou, docent i genetik, Jubileumskliniken i Göteborg

”Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, ca 7000 nya fall diagnostiseras varje år i Sverige. Risken att drabbas av bröstcancer stiger med åldern. I minst 5 % av fallen finns ett tydligt ärftligt inslag. Statistiskt sett dör 1 av 5 drabbade i sjukdomen. Prognosen är beroende av vilket stadium sjukdomen upptäcks vid och hur känsliga tumörcellerna är för behandling.

De vanligaste behandlingarna som står till buds, separat eller i kombination, är kirurgi, cellgifter, strålbehandling och hormonell behandling. Under senare år har dödligheten på grund av bröstcancer minskat, sannolikt beroende på att sjukdomen diagnostiseras tidigare och att behandlingen intensifierats. För att ytterligare öka möjligheterna till en bättre diagnostik – och därmed effektivare behandlingar, är det viktigt att klarlägga de genetiska och epigenetiska (icke-genetiska) faktorer som påverkar utvecklingen av bröstcancer.

Idag görs en bedömning av tumörens ”ilska” baserad på tumörens storlek, utseende mikroskopiskt, hormonberoende, tillväxtegenskaper samt om den spridit sig till armhålans lymfkörtlar. Analysen ger en grov uppfattning om risken för återfall och en viss vägledning för valet av behandling. Behovet att mer precist kunna förutsäga vilka patienter som behöver en viss typ av behandling är dock stort.

Vid Jubileumskliniken har vi en s.k. biobank med flera tusen färskfrusna brösttumörer, där vi vet hur patienten behandlats och dess utfall. Vi har genom komplicerade moderna analyser kunnat hitta 14 gener som – om de var förändrade, muterade – ledde till återfall och spridning. Vi arbetar nu på att bekräfta vårt fynd och på att förstå vilka mekanismer dessa gener påverkar i cellmaskineriet.

Vi önskar med bättre säkerhet kunna förutsäga vilka patienter som behöver tilläggsbehandling och vilken typ som är lämplig. Genom att förstå de betydelsefulla genernas funktion i cellen kan vi även finna nya målinriktade angreppspunkter som skulle kunna förbättra behandlingen utan att skada normala celler och vävnader.

Vår forskning stöds av Jubileumsklinikens Cancerfond, nu senast med 120.000 kronor ur Stiftelsen för Inger och Birgit Hulténs minne. Bidragen är ovärderliga.”

Berättat för och redigerat av Jubileumsklinikens Cancerfond.

Övriga i forskargruppen: Docent överläkare, Per Karlsson. Med dr Aniko Kovacs. Med dr Zakaria Einbeigi. Med dr Anna Danielsson. Doktorand Toshima Parris. Doktorand Szilard Nemes.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244