Nya forskarrön inom behandling av äggstockscancer.


Lars Jacobsson, professor i radiofysik vid Sahlgrenska Akademin

”Äggstockscancer är ingen särskilt vanlig cancerform i Sverige.  Ungefär  700 kvinnor drabbas varje år.   Prognosen är god om sjukdomen upptäcks tidigt. Men diagnosen ställs tyvärr många gånger sent. En orsak är bristen på tydliga symptom. Dödligheten är därför hög.

Trots att flertalet patienter ter sig friska efter operationer och cellgiftsbehandlingar, återfaller merparten och över 500 kvinnor avlider varje år eftersom alla cancerceller inte har slagits ut.

För snart tjugo år sedan var jag med om att starta ett unikt forskningsprojekt i samarbete med Jubileumskliniken i Göteborg. Redan då bidrog Jubileumsklinikens Cancerfond med medel. Hur kan man höja effektiviteten på strålbehandlingen så att alla cancerceller slås ut? Äntligen börjar arbetet ge resultat, inom kort även inom vården.

Astat är ett sällsynt grundämne som upptäcktes 1940. I hela världen lär det bara finnas 28 gram av denna radioaktiva isotop naturligt i jordskopan men man kan tillverka Astat i avancerade sk cyclotroner. Vår forskning går ut på att binda Astat-atomerna till målsökande äggviteämnen (antikroppar) som injiceras i bukhålan – där de uppsöker och förgör de mikroskopiskt små tumörrester som finns kvar efter kirurgi och cellgiftsbehandling. De alfapartiklar som utsänds när Astat sönderfaller har så kort räckvidd att praktiskt taget bara tumörcellerna drabbas

Forskningsgruppen, som består av fysiker, kemister och cancerläkare, tror att metoden även kan användas mot andra typer av tumörer där problemet är mikroskopiska metastaser som så småningom växer till sig. Så småningom hoppas vi kunna injicera de radioaktiva antikropparna direkt i blodet.
Men mycket arbete återstår. Ytterligare år kommer att läggas till de redan nedlagda två decennierna. Inom forskargruppen ger vi inte upp. Förhoppningsvis gör inte Jubileumsklinikens Cancerfond det heller.

Berättat för och redigerat av Jubileumsklinikens Cancerfond.


Övriga i forskargruppen, se här www.tat.gu.se


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244