Årsredovisning, rapport till Svensk Insamlingskontroll


Vår årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 hittar du här. I år har vi dessutom lagt till vår rapport till Svensk Insamlingskontroll för 2016, se nedan.

Som framgår av förvaltningsberättelsen har vi av redovisningstekniska skäl valt att låta de projektansökningar som lämnats in till och med den 18 december 2016 belasta 2017 års resultat (beslut om fördelning tagna vid styrelsemöte den 2 februari 2017). Tidigare år har vi reserverat ett belopp det år ansökningarna lämnades in. Samråd har före ändringen skett med Svensk Insamlingskontroll och våra revisorer. Ändringen innebär en anpassning till nya redovisningsprinciper för stiftelser (det så kallade K3 regelverket, som tidigare fasats in för större företag). Vid intresse kan du läsa om detta i en artikel av redovisningsexperten Kerstin Fagerberg på Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) hemsida: https://www.far.se/nyheter/2017/april/k2-eller-k3-dags-for-stiftelser-att-valja-regelverk/

Årsredovisning 2016
Rapport till Svensk Insamlingskontroll 2016


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244