Att drabbas av cancer, men ändå inte.


Varje år får ca 65.000 svenskar en cancerdiagnos. Men indirekt påverkas hundratusentals fler i form av familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater. Hur tänker, känner, handskas anhöriga med cancern? En del väljer att hålla tyst av respekt för den som gått bort, andra ser att deras berättelser kan hjälpa ytterligare andra att hantera en ibland komplicerad “vid sidan av”-situation. Några av dessa finns samlade här (se länkar till vänster). Jubileumsklinikens Cancerfond tackar dem för deras medverkan.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy