Rolf Evers

Rolf Evers. 1923 - 2013


Hans hustru Märta gick bort i cancer 1979. På Jubileumskliniken i Göteborg. Hon hade velat skona sin make, burit på sjukdomen i hemlighet ett helt år. De hade inga barn, deras föräldrar fanns inte heller i livet. De hade pratat om att skänka pengar till en god sak. Men de kom aldrig till ett beslut innan Märta dog.

Så småningom kom Rolf Evers att skicka efter Jubileumsklinikens Cancerfonds  årsredovisning. Läsningen fick honom att bestämma sig. Han donerade pengarna från Märtas livförsäkring. Han upplevde det tillfredsställande att veta att han bidrog till en god sak.

Rolf träffade med tiden en ny kvinna. Hon gick bort i bukspottkörtelcancer. Cancer är en sjukdom som kantat hans liv i allt för hög grad. Hans val att stödja forskningen vid Jubileumskliniken kändes ännu mer självklar. Svårt sjuka människor är många gånger mer betjänta av glädje än människor som lever vidare.


Berättat för och redigerat av Jubileumsklinikens Cancerfond.

Rolf gick bort i december 2013. Han testamenterade i stort sett alla sina tillgångar till fonden.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy