2018-02-22

Jubileumsklinikens Cancerfond delar ut 13,5 miljoner

Styrelsen för Jubileumsklinikens Cancerfond delade vid sitt senaste möte den 8 februari 2018 ut över 13,5 miljoner kronor till cancerforskning vid, och i anslutning till, Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 
Av det angivna beloppet avser drygt 1,8 miljoner kronor ”forskarmånader för kliniker”, en nyhet för att underlätta för kliniskt aktiva personer vid Jubileumskliniken att koncentrera sig på sin forskning.
 
Totalt söktes drygt 48 miljoner kronor för olika forskningsprojekt (forskarmånader för kliniker undantagna).
 
Följande cancerforskare har tilldelats projektanslag. Det är namn på huvudsökande som anges. I de flesta av de lite större projekten ingår naturligtvis ytterligare ett stort antal kompetenta och hängivna forskare.
Per Albertsson, Peter Bernhardt, Thomas Björk-Eriksson, Anna Bäck, Göran Carlsson, Roumiana Chakarova, Changyan Chen, Eva Forssell-Aronsson, Daniel Giglio, Maria Hedelin, Khalil Helou, Per Karlsson, Max Levin, Sture Lindegren, Barbro Linderholm, Maria Ljungberg, Lars Ny, Jan Nyman, Caroline Olsson, Stig Palm, Niclas Pettersson, Gunnar Steineck och Ann Thilander Klang.
 
Följande cancerforskare har fått tilldelning av medel till forskarmånader
för kliniker. Karin Bergmark, Andreas Hallqvist, Anna Karlsson, Maria Ljungberg, Fredrik Nordström, Jan Nyman, Niclas Pettersson, Karin Petruson och Maja Sohlin.
 
Se även under fliken "Om fonden" ► "Fördelning av forskningsanslag".
 
Fördelningen på projekt och huvudsökande framgår i dokumentet nedan (pdf).


JKCF - utdelade medel 2017 års ansökningar »

Artiklar

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy