2018-02-09

Seminarium om forskningsnyheter den 12 april 2018

Cancerforum Väst bjuder in till ett spännande seminarium om nyheter inom cancerforskningen. Seminariet har ett brett patientperspektiv och äger rum torsdagen den 12 april klockan 18.00 till 20.00 på Dahlheimers Hus i Göteborg. OBS! Vi börjar med fika klockan 17.30.

Anmälan görs genom insättning av deltagaravgiften 100 kronor på ILCO:s PlusGiro konto 72 62 18-1, märk betalningen med namn och ”Seminarium 12/4”. Sista dag för anmälan – som är bindande – är den 9 april 2018.

Varmt välkommen!

Dalheimers Hus finns på Slottsskogsgatan 12 i Göteborg. Spårvagn linje 3 och 9, hållplats Jaegersdorffsplatsen. Parkeringsgarage finns vid Dalheimers Hus (Slottsskogsgatan 12). I övrigt finns parkeringsplatser på anslutande gator och vid Jaegersdorffsplatsen.

Se programbladet nedan (pdf).

Cancerforum Väst är ett nätverk av intresseorganisationer inom cancerforskning och cancervård. I nätverket ingår de fem patientföreningarna GCF Ada&Beda Göteborg (gynekologisk cancer), BCF Johanna Göteborg Bohuslän (bröstcancer), ILCO Tarm, uro- och stomiförbundet, ProLiv Väst (prostatacancer) och Stödkompisarna samt forskningsstiftelserna Lions Cancerfond Väst och Jubileumsklinikens Cancerfond (finansierar cancerforskning i Västsverige).

Vi vill tillsammans verka för ett utökat samarbete främst inom områdena forskning, cancervård och rehabilitering i Västsverige. Genom samrådsmöten, gemensamma aktiviteter och kommunikation via hemsidor och sociala medier vill vi öka medvetenheten om det viktiga arbete som bedrivs här i Västsverige; allt med cancerpatienten och dennes anhöriga i fokus.Programblad seminarium Forskningsnyheter den 12 april 2018 »

Artiklar

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy