2017-10-27

Dags att söka för ”Projekt” och ”Forskarmånader för kliniker” 2017

Denna nyhet riktar sig till dig som är forskare.

Nu öppnar vi upp för 2017 års ansökningar till forskningsprojekt och forskarmånader för kliniker. Ansökan skall göras elektroniskt senast den 15 december 2017, mer information finns under sektionen ”För forskare” här på hemsidan (se i menyn längst ner under rubriken ”Om fonden”) och på öppningssidan när du har loggat in på vår ansökningsportal.

Styrelsen kommer att fatta beslut om fördelning vid sitt styrelsemöte den 8 februari 2018.

Vi arbetar med ett generellt system för våra elektroniska ansökningar, det är därför viktigt att du går igenom våra instruktioner om hur ansökan skall göras innan du sätter igång. Se bland annat dokumentet ”Så här söker du…”, som du hittar under ”Dokument” när du är inne i sektionen ”För forskare” på vår hemsida. Där hittar du också ett nytt ”Exempel – ansökan”, som på ett tydligt sätt beskriver hur du skall göra för att fylla i din ansökan korrekt och bifoga rätt PDF-bilagor (i rätt ordning). Skriv gärna ut detta dokument och ha det till hands när du gör din ansökan. Vår exempelansökan finns också för nedladdning när du är inne i ansökningsportalen.

Det är viktigt att du fyller i våra egna blanketter och all väsentlig information vill vi att du bifogar din elektroniska ansökan i form av PDF-filer i den ordning som anges. Se vidare vad som sägs i "Så här söker du…" (under rubriken "Steg 4" i detta dokument) och på välkomstsidan när du loggat in i ansökningsportalen.

Observera att vi även har gjort en del ändringar i våra ansökningsblanketter. Det är därför viktigt att du laddar ner nya PDF-blanketter från hemsidan (under ”Dokument”, se ovan). Du kan även ladda ner dem när du är inne i vår ansökningsportal.

Om du har några frågor eller behöver lösenord till sektionen ”För forskare” (detta är oförändrat sedan föregående år) så går det bra att kontakta vår verkställande ledamot Bo Stefan Arleij på e-post bsa@jkcf.se eller mobil 0708-92 24 50.

När det gäller tekniska frågor har du även - när du är inne i ansökningsportalen - en möjlighet att kontakta vår IT-support. Det finns en "Hjälpknapp" längst upp till höger där du kan ställa supportfrågor.

Lycka till!


Artiklar

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy