2017-10-02

Extra utlysning från Jubileumsklinikens Cancerfond avseende klinisk patientnära melanomforskning

Extra utlysning från Jubileumsklinikens Cancerfond avseende klinisk patient­nära melanomforskning.

Jubileumsklinikens Cancerfond (”JKCF”) har fått en särskild donation och därför utlyses här­med 200.000 kr för klinisk patientnära melanomforskning.

Berättigade att söka är de som arbetar vid Jubileumskliniken och med melanom­patienter. Såväl juniora som seniora forskare är berättigade att söka. Ansökan skall innehålla forskningsprogram (max 4 sidor), CV, publikationslista och budget (inklu­sive förvaltningsavgift 28 %) och vara JKCF tillhanda senast 30 oktober 2017.

Ansökningshandlingarna skickas in via mejl till vår verkställande ledamot Bo Stefan Arleij på e-postadress bsa@jubileumsklinikenscancerfond.se, vänligen ange huvudsökandes a) namn, b) personnummer, c) e-postadress, d) mobilnummer samt e) akademisk avdelning. När du gör ansökan godkänner du samtidigt att uppgifterna i denna databehandlas samt att eventuell beviljad ansökan kan komma att publiceras på Jubileumsklini­kens Cancerfonds hemsida.


Artiklar

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy