2017-07-28

Ny hemsidesadress jkcf.se för annonser

Nu lanserar vi en kortare hemsidesadress jkcf.se, till exempel för annonser med önskemål om minnesgåvor. 
 
Vårt arbete underlättas avsevärt om våra givare fyller i sina uppgifter i formuläret på hemsidan, se under fliken "Ge en minnesgåva" (huvudrubrik "Ge bidrag").
 
Betalning kan då samtidigt göras via Internetbank, med kontokort eller på Plus- eller Bankgiro.
 
Snart kommer vi att underlätta gåvohanteringen ytterligare genom att det blir möjligt att få ett skriftligt gåvounderlag (som en faktura) med betalningsanvisning.
 
Tänk på att i alla sammanhang ange vårt namn Jubileumsklinikens Cancerfond, så att det tydligt framgår vilken organisation som avses.
 
Alla bidrag till vår viktiga verksamhet är välkomna, tack för ert stöd!
 
Kontakta oss gärna med eventuella frågor, till exempel inför en annonsering, kontaktuppgifter:
 
Bo Stefan Arleij, 020-90 09 79, 0708-92 24 50
 
 

 
 
 
 
 

Artiklar

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy