2017-01-02

TACK - VÄSTSVENSKA MUSIKER MOT CANCER SAMT 2016 ÅRS DONATORER OCH GIVARE

Ett stort och varmt tack till alla underbara artister och musiker, projektgruppen, Göteborgs Konserthus och alla andra.
Vi passar samtidigt på och tackar 2016 års donatorer och givare!

Se vår annons publicerad i GP den 23 december 2016.Artiklar

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy