2016-08-28

Västsvenska musiker mot cancer - biljettförsäljningen startar snart

Vi jobbar just nu för högtryck med de sista detaljerna i programmet till vår helkväll på Göteborgs Konserthus den 17 november 2016! Biljettförsäljningen startar snart! Förhoppningsvis i slutet av augusti, men det kan bli i början av september. Det är många fantastiska eldsjälar engagerade i vårt spännande projekt! Utan er alla hade det inte varit möjligt att komma så här långt. Nu går vi in i ett intensivt skede för att få de sista pusselbitarna att falla på plats! Håll ut.


Artiklar

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy