2016-05-19

”Fight Cancer and Run” loppet har samlat in sammanlagt över 140.000 kronor till Jubileumsklinikens Cancerfond

”Fight Cancer and Run” är loppet där man gör skillnad för sig själv och andra.

För sig själv för att man tränar och för andra för att överskottet går till Jubileumsklinikens Cancerfond.

Två år i rad har ”Fight Cancer and Run” loppet arrangerats här i Göteborg, hösten 2014 och 2015. Nu kan vi konstatera att loppen till dags dato gett mer än 140 000 kronor i överskott till Jubileumsklinikens Cancerfond.

Cecilia Hedström, initiativtagare till loppet berättar att loppet skall vara en familjefest där man genom en rolig och nyttig aktivitet belyser ett allvarligt ämne.

- Tyvärr drabbas fler människor av cancer för varje år. Därför är det viktigt med event som detta, inte bara för att vi samlar in pengar till forskningen utan också för att vi skapar en folkrörelse. Vår slogan är; gör skillnad för dig själv och andra. För dig själv för att du tränar och äter sunt. För andra för att överskottet går till forskningen.

Cecilia Hedström drabbades själv av cancer 2012 och berättar att träningen är det som hjälpt henne vidare. Hon har även skrivit boken ”Är jag fortfarande vacker” där 24 kvinnor delar med sig av sin cancer historia.

-Vi valde att samarbeta med Jubileumsklinikens Cancerfond för vi anser att forskning på lokalnivå är viktig. Jubileumsklinikens Cancerfond jobbar och verkar i vår region på vårt universitetssjukhus vilket i förlängningen attraherar fler forskare, som i sin tur ger oss fler och mer kompetenta läkare, sjukhusfysiker och sköterskor.

I år arrangerar ”Fight Cancer and Run” två lopp, ett på Åland den 11 juni och ett i Göteborg den 17 september. Se vidare på: http://fcancerandrun.com/Artiklar

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy