2016-02-29

Tack Givarguiden för fint diplom!

Vi på Jubileumsklinikens Cancerfond arbetar målmedvetet med att bli bättre på att lämna information om vår verksamhet. Arbetet har lönat sig och vi har nu för andra året i rad fått ett diplom av Givarguiden (ett verktyg från Charity Rating, se www.givarguiden.se). Anledningen är att vi tillhör de granskade organisationer som har DET och därigenom hamnar på Givarguidens så kallade gröna lista. Arbetet fortsätter och vi kommer under året se över informationen om de forskningsprojekt som får anslag ur fonden för att göra denna tydligare och mer lättillgänglig.Artiklar

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy