2015-11-05

Fight Cancer and Run-loppet den 19 september 2015

Så blev det av för andra gången! Ett stort tack till eldsjälarna Cecilia Hedström och Kajsa-Clara och andra frivilliga krafter som gjordet det andra Fight Cancer and Run-loppet möjligt!

Det blev en fantastisk dag med många deltagare och en glad publik. Fint väder, DJ Oliver Westin, två glada speakers från Mix Megapol, food trucks, livebandet "Malfunction" och alla glada volontärer (ingen nämnd och ingen glömd) gjorde sitt för att skapa en god stämning. Vi fanns där med tält och informationsmaterial, bland annat vår nya folder helt färsk från tryckeriet. Se vidare om loppet på www.fcancerandrun.com.

På bilden ser vi docent och sjukhusfysiker Roumiana Chakarova, suppleant i vår styrelse, tillsammans med studenter (=blivande sjukhusfysiker), alla startklara inför loppet. På varje nummerlapp syntes vår logga tydligt exponerad.

 

 

Så blev det av för andra gången!!! Ett stort tack till eldsjälarna Cecilia Hedström och Kajsa-Clara och alla andra frivilliga krafter som gjorde det andra Fight Cancer and Run-loppet möjligt!  Det blev en fantastisk dag med många deltagare och en glad publik. Fint väder, DJ Oliver Westin, två glada speakers från Mix Megapol, food trucks,  livebandet ”Malfunction” och alla glada volontärer (ingen nämnd och ingen glömd) gjorde sitt för att skapa en god stämning. Vi fanns där med tält och informationsmaterial, bland annat vår nya folder helt färsk från tryckeriet. Se vidare om loppet på: www.fcancerandrun.com

På bilden ser vi docent och sjukhusfysiker Roumiana Chakarova, suppleant i vår styrelse, tillsammans med studenter (= blivande sjukhusfysiker), alla startklara inför loppet. På varje nummerlapp syntes vår ”logga”, tydligt exponerad.Artiklar

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy