2015-09-10

Ses vi 19 september på Fight Cancer and Run-loppet?

Ses vi den 19 september på Fight Cancer and Run-loppet?

Du har väl inte glömt att anmäla dig?? Nu finns det även gång, fem kilometer, för er som inte vill springa! Det viktiga är att delta på något sätt. Jubileumsklinikens Cancerfond kommer att finnas på plats hela dagen om du vill veta mer om vår verksamhet. Även i år går överskottet från loppet oavkortat till fondens viktiga verksamhet.

Anmälan till loppet gör du på www.fcancerandrun.comArtiklar

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy