2015-06-26

Fight Cancer and Run

Nu har vi fått sammanlagt fantastiska 78.850 kronor i gåva till Jubileumsklinikens Cancerfond från Fight Cancer and Run-loppet 2014! En stor och fin (symbolisk, eftersom pengarna redan fanns på vårt konto) check lämnades över av initiativtagaren, eldsjälen  och projektledaren Cecilia Hedström vid en enkel ceremoni på Jubileumskliniken. Mottagare av checken för fondens räkning var professor Eva Forssell-Aronsson, vice ordförande i styrelsen. Än en gång ett stort och varmt tack till Cecilia Hedström och alla andra frivilliga som möjliggjorde ett så  fint överskott till cancerforskningen vid eller i anslutning till Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lycka till med årets lopp, som äger rum den 19 september 2015! Vi kommer att finnas på plats.

Det är hög tid att anmäla sig, se: www.fightcancerandrun.com

 

Eva Forssell-Aronsson till vänster och Cecilia Hedström till höger på bilden.Artiklar

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244 • Cookies Integritetspolicy