Innan du ger pengar till cancerforskning, tänk efter var du bor.


Cancerforskning på hög nivå främjar den region forskningen bedrivs i. Den som bor i Västsverige och drabbas av cancer vårdas i Västsverige. Med en god cancerforskning höjs kvaliteten på den vård som ges på Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Kunskaperna och erfarenheterna sprids även till övriga delar av världen.
Ge bidrag


Vill du att Jubileumskliniken skall fortsätta bedriva cancerforskning och vård på hög nivå? Jubileumsklinikens Cancerfond har de senaste tre åren fördelat drygt 36 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Men mer pengar behövs.


Tack för en magisk kväll på Göteborgs Konserthus.


”Västsvenska musiker mot cancer” på Göteborgs Konserthus den 17 november 2016. Ett stort varmt tack till alla underbara musiker och artister, projektgruppen Pernilla Warberg, Martin Schaub, Stefan Sporsén och Johan Andersson, Göteborgs Konserthus, externa leverantörer samt ytterligare många fantastiska och generösa personer.

Aktuellt


2017-10-27
Dags att söka för ”Projekt” och ”Forskarmånader för kliniker” 2017
Denna nyhet riktar sig till dig som är forskare.

Nu öppnar vi upp för 2017 års ansökningar till forskningsprojekt och forskarmånader för kliniker. Ansökan skall göras elektroniskt senast den 15 december 2017. För att underlätta har vi har bland annat gjort ett nytt exempel på hur ansökan skall fyllas i. Vi har även tagit fram nya PDF-blanketter.

Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244