Innan du ger pengar till cancerforskning, tänk efter var du bor.


Cancerforskning på hög nivå främjar den region forskningen bedrivs i. Den som bor i Västsverige och drabbas av cancer vårdas i Västsverige. Med en god cancerforskning höjs kvaliteten på den vård som ges på Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Kunskaperna och erfarenheterna sprids även till övriga delar av världen.
Ge bidrag


Vill du att Jubileumskliniken skall fortsätta bedriva cancerforskning och vård på hög nivå? Jubileumsklinikens Cancerfond har de senaste tre åren fördelat drygt 36 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Men mer pengar behövs.


Tack för en magisk kväll på Göteborgs Konserthus.


”Västsvenska musiker mot cancer” på Göteborgs Konserthus den 17 november 2016. Ett stort varmt tack till alla underbara musiker och artister, projektgruppen Pernilla Warberg, Martin Schaub, Stefan Sporsén och Johan Andersson, Göteborgs Konserthus, externa leverantörer samt ytterligare många fantastiska och generösa personer.

Aktuellt


2017-10-02
Extra utlysning från Jubileumsklinikens Cancerfond avseende klinisk patientnära melanomforskning
Jubileumsklinikens Cancerfond (”JKCF”) har fått en särskild donation och därför utlyses härmed 200.000 kr för klinisk patientnära melanomforskning.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244